Polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Poniższa polityka prywatności podaje kwestie związane z postępowaniem z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach działania strony Czytajmy Polskich Autorów  dostępnej pod adresem http://polscyautorzy.pl

Właścicielem strony www.polscyautorzy.pl jest Agnieszka Lingas-Łoniewska, zamieszkała w Wrocławiu (Polska). Kontakt z właścicielem jest możliwy poprzez e-mail dostępny na stronie w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Właściciel strony jest administratorem danych.

 

§1 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

1. Administrator - właściciel strony www.polscyautorzy.pl, zamieszkała w Wrocławiu, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Blog/strona – strona dostępny pod adresem: www.polscyautorzy.pl, na platformie Joomla! (www.joomla.com), 

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z strony .

4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

 

§2

Dane osobowe

 

I. Przetwarzanie danych

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w zakresie udzielonej zgody przez Użytkowników.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

 

II. Podanie danych przez Użytkownika

4a. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

4b. Niewyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji strona.

 

III. Gromadzenie danych przez Administratora

5. Dane osobowe Administrator gromadzi z starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, za pomocą narzędzi na platformie Joomla!.

 

6. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim lub organizacji międzynarodowej. Za wyjątkiem konkursów, gdzie biorący udział uczestnik musi wyrazić zgodę na przesłanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody. Dane te nie będą gromadzone dłużej niż do chwili przekazania ich sponsorowi nagrody w związku z przesłaniem nagrody.

IV. Podstawa przetwarzania danych

7. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

V. Uprawnienia Użytkowników

 

8. Użytkownicy mają prawo wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, a zwłaszcza dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

§3

System komentarzy

 

1. Strona korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie Joomla!

2. Użytkownik zostawiając komentarz na stronie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na stronie i przechowywane są jedynie na platformie Joomla!.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Joomla!.

 

 

§4

Pliki typu cookies

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

a. zapewnienia prawidłowego działania strony

b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika

c. w celach statystycznych

d. w celach marketingowych

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z strony będzie utrudnione.

 

 

§5

Pozostałe technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swojej stronie technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:

- widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta.

 

§6

Posty sponsorowane

1. Na stronie zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji książek, informacji
o patronatach, konkursach. 

2. W poście sponsorowanym reklama produktu ma postać książki, recenzji, konkursu
oraz loga wydawnictwa, które przekazało ją do recenzji lub jako nagrodę. 

3. Posty sponsorowane zamieszczane są na stronie w celach marketingowych
i informacyjnych.

4. W postach sponsorowanych mogą być zamieszczone linki prowadzące do strony wydawnictwa, które przekazało książkę do recenzji lub jako nagrodę konkursową, strony autorskiej lub serwisu autora danej książki.

 

Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

 

§7 Konkursy


1. Każdy konkurs organizowany przez Administratora posiada regulamin, w jakim podaje zasady jego przeprowadzenia oraz m.in. organizatora konkursu, sponsora nagrody oraz zadanie konkursowe.

2. Wszyscy Użytkownicy wyrażający chęć wzięcia w konkursie muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach konkursowych.
Każdy Uczestnik konkursów na stronie www.polscyautorzy.pl wyrażają zgodę na
publikację swoich danych - imienia i nazwisko lub Nick'a w celu ogłoszenia zwycięzcy
Przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursowych odbywa się zgodnie z art. 13 Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te zostaną wysłane przez Zwycięzcę do właściciela strony, na maila: polscy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Jeśli wysyłkę realizuje sponsor nagrody, dane Użytkownika- Zwycięzcy będą przesłane do Sponsora konkursu, w celu wysyłki nagrody i następnie usunięte. W przypadku wysyłki nagrody prosto od Sponsora, Użytkownik-Zwycięzca wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych do Sponsora, w celu wysyłki nagrody

3. Dane osobowe Użytkowników, będących Uczestnikami Konkursu, są przetwarzane wyłącznie do celów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu.

4. Dane osobowe przechowywane będą jedynie do momentu wysyłki nagrody lub do czasu przekazania ich Sponsorowi.

5. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.]).

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysyłki nagrody konkursowej. W sytuacji niepodania danych nie będzie możliwa wysyłka nagrody konkursowej.

§ 8. Pozostałe 


1. Na stronie www.polscyautorzy.pl wykorzystywany jest: widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i  polubienie strony.

2. Na stronie mogą pojawiać się posty oraz zdjęcia, w których pojawiać się będą linki do stron wydawnictw, stron autorskich serwisów autorów. Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

Jako administrator strony, powierzam dane: Joomla! na której znajduje się strona: polscyautorzy.pl